Přihláška do společnosti

Pokud si přejete stát se členem České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP (ČSZIVI), musíte podat přihlášku.

 

Výše členských příspěvků do odborné společnosti ČSZIVI pro rok 2014:
Důchodci: 100 Kč
Ostatní: 300 Kč
Pozn. Člen ČLS JEP je důchodcem, pokud dosáhne v roce 2014 věku: muž 62 let, žena 60 let.
 

 

Předpisy České lékařské společnosti JEP vyžadují, aby přihláška byla vlastnoručně podepsána. Proto nemůžeme přijímat přihlášky elektronicky; prosíme Vás tedy o vytištění zde vystavené přihlášky a o její zaslání na adresu předsedy společnosti:

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Martin Zeman
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Additional information