Pracovní skupiny společnosti

 • Kvalita informací
  Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
 • Vědecké lékařské informace
  PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., PhDr. Helena Bouzková
 • Informační systémy, Standardy
  Ing. Miroslav Zámečník, Ing. Hynek Kružík
 • Legislativa
  MUDr. Ing. Jan Vejvalka, Ph.D.
 • E-learning
  MUDr. Jitka Feberová, Ing. Jan Polášek

Additional information