Dokumenty společnosti

Vnitřní předpis ČSZIVI (únor 1995)

  1. Výše členských příspěvků ČSZIVI se stanoví na 60 Kč ročně.
  2. Složení výboru ČSZIVI se stanoví takto: předseda výboru, místopředseda výboru, vědecký sekretář společnosti, pokladník společnosti a tři členové výboru.
  3. Výbor ČSZIVI se schází podle potřeby, nejméně však desetkrát do roka.


V Praze dne 8. února 1995

Tento vnitřní předpis byl schválen plénem ČSZIVI na zasedání dne 9.2.1995.

Výše členských příspěvků do odborné společnosti ČSZIVI pro rok 2014:
Důchodci: 100 Kč
Ostatní: 300 Kč
Pozn. Člen ČLS JEP je důchodcem, pokud dosáhne v roce 2014 věku: muž 62 let, žena 60 let.

Additional information