Rankmed

Zdroj: http://www.rankmed.cz/

Hodnocení zdravotnických webových stránek Seznam zdravotnických institucí a organizací s vyhodnocením kvality webových stránek. Volba kriterií vycházela z mezinárodně uznávaných standardů pro publikování zdravotnických informací na Internetu jako jsou kupř. HONcode, Principles, EC Quality Criteria for Health Related Websites či eHealth Code of Ethics. Pro jednotlivá kriteria jsou stanoveny relativní váhy podle jejich významu.

Pro posuzování kvality je využito celkem 20 kriterií ve 4 skupinách:

  • prezentace: rychlost načtení, rozsah odkazů, pokrytí obrazovky, jednotný vzhled,
  • navigace: počet kroků, zpětné odkazy, zvýraznění odkazů, identifikace nových, mapa sajtu,
  • funkce: cizojazyčná verze, vyhledávání, dostupnost, metadata, alternativní text,
  • věrohodnost: autor, datum, aktualizace, bezchybnost HTML, neaktivní odkazy.

Additional information