Citmed

Zdroj: http://www.citmed.cz/

Citovanost webových zdrojů medicíny Katalog webových informačních zdrojů pro oblast zdravotnictví, umožňující určení optimálních zdrojů podle jejich kvality, celkem cca 600 webových stránek z 58 lékařských oborů. Hodnocení kvality je posuzováno na základě zpětné citovanosti. Zpětná citovanost je základním kritériem hodnocení pro tvorbu pořadí v systému Citmed. Je hodnocena jako součet webových odkazů, což je vlastně zájem projevený o dokument jinými autory. Tento parametr vychází z následujících atributů:

  • je posuzován celkový počet odkazů na daný zdroj v rámci celého Internetu,
  • je hodnocen standardní dotaz na odkazy (databáze vyhledávače AllTheWeb),
  • jsou vyloučeny samocitace (tj. odkazy na daný zdroj v témže zdroji),
  • je vyloučeno zvýhodnění tradičních zdrojů prostřednictvím 6 měsíční standardizace (hodnocení citovanosti za stejnou dobu posledního 1 roku vylučuje vyšší hodnocení tradičních zdrojů ve srovnání se zdroji novými),
  • je vyloučeno násobení informace lokalizované na stejném místě (hodnocení pouze 1 odkazu na server).

Additional information